Vớ Tất Nữ Sọc Đỏ Gạch Điểm Thổ Cẩm Đỏ, Đen - Mã VC135 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-soc-do-gach-diem-tho-cam-do-den-ma-vc135 Vớ Tất Nữ Sọc Đỏ Gạch Điểm Thổ Cẩm Đỏ, Đen - Mã VC135 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Đỏ gạch Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369180 1018369180 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc135.2_grande.jpg VC135 Khăn Phụ Kiện VC135 Vớ Vớ Tất Nữ Sọc Hồng Điểm Thổ Cẩm Đỏ, Đen - Mã VC134 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-soc-hong-diem-tho-cam-do-den-ma-vc134 Vớ Tất Nữ Sọc Hồng Điểm Thổ Cẩm Đỏ, Đen - Mã VC134 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Hồng Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369179 1018369179 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc134_grande.jpg VC134 Khăn Phụ Kiện VC134 Vớ Vớ Tất Nữ Sọc Vàng Điểm Thổ Cẩm Đỏ, Đen - Mã VC133 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-soc-vang-diem-tho-cam-do-den-ma-vc133 Vớ Tất Nữ Sọc Vàng Điểm Thổ Cẩm Đỏ, Đen - Mã VC133 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Vàng Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369178 1018369178 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc133.1_grande.jpg VC133 Khăn Phụ Kiện VC133 Vớ Vớ Tất Nữ Len Sọc Nâu - Mã VC130 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-len-soc-nau-ma-vc130 Vớ Tất Nữ Len Sọc Nâu - Mã VC130 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Nâu Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369174 1018369174 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc130.2_grande.jpg VC130 Khăn Phụ Kiện VC130 Vớ Vớ Tất Nữ Len Sọc Xanh Rêu - Mã VC129 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-len-soc-xanh-reu-ma-vc129 Vớ Tất Nữ Len Sọc Xanh Rêu - Mã VC129 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Xanh rêu Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369173 1018369173 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc129.1_grande.jpg VC129 Khăn Phụ Kiện VC129 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Sọc Xanh Da Trời Đính Nơ - Mã VC124 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-soc-xanh-da-troi-dinh-no-ma-vc124 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Sọc Xanh Da Trời Đính Nơ - Mã VC124 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Đen Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369168 1018369168 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc124__3__grande.jpg VC124 Khăn Phụ Kiện VC124 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Sọc Xanh Lá, Xanh Dương - Mã VC123 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-soc-xanh-la-xanh-duong-ma-vc123 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Sọc Xanh Lá, Xanh Dương - Mã VC123 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ dài -Màu: Đen Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369167 1018369167 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc123__2__grande.jpg VC123 Khăn Phụ Kiện VC123 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Mèo Xám Nền Màu Trắng - Mã VC117 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-meo-xam-nen-mau-trang-ma-vc117 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Mèo Xám Nền Màu Trắng - Mã VC117 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Trắng Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369160 1018369160 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc117__4__grande.jpg VC117 Khăn Phụ Kiện VC117 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Vàng Trơn Viền Gợn Sóng - Mã VC136 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-vang-tron-vien-gon-song-ma-vc136 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Vàng Trơn Viền Gợn Sóng - Mã VC136 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ dài -Màu: Vàng Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369181 1018369181 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc136_grande.jpg VC136 Khăn Phụ Kiện VC136 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Đỏ Đô Trơn Sọc Trắng - Mã VC132 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-do-do-tron-soc-trang-ma-vc132 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Đỏ Đô Trơn Sọc Trắng - Mã VC132 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Đỏ đô Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369177 1018369177 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc132.1_grande.jpg VC132 Khăn Phụ Kiện VC132 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Vàng Trơn Sọc Trắng - Mã VC131 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-vang-tron-soc-trang-ma-vc131 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Vàng Trơn Sọc Trắng - Mã VC131 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ dài -Màu: Vàng Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369175 1018369175 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc131.1_grande.jpg VC131 Khăn Phụ Kiện VC131 Vớ Vớ Tất Nữ Len Sọc Vàng - Mã VC128 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-len-soc-vang-ma-vc128 Vớ Tất Nữ Len Sọc Vàng - Mã VC128 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Đen Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369172 1018369172 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc128.2_grande.jpg VC128 Khăn Phụ Kiện VC128 Vớ Vớ Tất Nữ Len Sọc Cam - Mã VC127 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-len-soc-cam-ma-vc127 Vớ Tất Nữ Len Sọc Cam - Mã VC127 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Cam Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369171 1018369171 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc127.1_grande.jpg VC127 Khăn Phụ Kiện VC127 Vớ Vớ Tất Nữ Len Sọc Đỏ - Mã VC126 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-len-soc-do-ma-vc126 Vớ Tất Nữ Len Sọc Đỏ - Mã VC126 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Đỏ Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369170 1018369170 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc126_grande.jpg VC126 Khăn Phụ Kiện VC126 Vớ Vớ Tất Nữ Len Sọc Xanh Coban - Mã VC125 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-len-soc-xanh-coban-ma-vc125 Vớ Tất Nữ Len Sọc Xanh Coban - Mã VC125 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Xanh Coban Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369169 1018369169 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc125.7_grande.jpg VC125 Khăn Phụ Kiện VC125 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Soc Đỏ, Xanh Lá - Mã VC122 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-soc-do-xanh-la-ma-vc122 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Soc Đỏ, Xanh Lá - Mã VC122 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Đỏ, Xanh lá Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369166 1018369166 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc122_grande.jpg VC122 Khăn Phụ Kiện VC122 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Trái Tim Hồng Nền Màu Trắng - Mã VC121 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-trai-tim-hong-nen-mau-trang-ma-vc121 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Trái Tim Hồng Nền Màu Trắng - Mã VC121 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ dài -Màu: Trắng Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369165 1018369165 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc121__3__grande.jpg VC121 Khăn Phụ Kiện VC121 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Trái Tim Nâu Nền Màu Be - Mã VC120 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-trai-tim-nau-nen-mau-be-ma-vc120 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Trái Tim Nâu Nền Màu Be - Mã VC120 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ dài -Màu: Be Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369164 1018369164 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc120_grande.jpg VC120 Khăn Phụ Kiện VC120 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Họa Tiết Vớ Hồng Nền Màu Be - Mã VC119 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-hoa-tiet-vo-hong-nen-mau-be-ma-vc119 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Họa Tiết Vớ Hồng Nền Màu Be - Mã VC119 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ dài -Màu: Be Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369163 1018369163 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc119_grande.jpg VC119 Khăn Phụ Kiện VC119 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Mèo Nâu Nền Màu Be - Mã VC118 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-meo-nau-nen-mau-be-ma-vc118 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Mèo Nâu Nền Màu Be - Mã VC118 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ dài -Màu: Be Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018369162 1018369162 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc118__2__grande.jpg VC118 Khăn Phụ Kiện VC118 Vớ Vớ Tất Nữ Trơn Màu Đỏ - Mã VC115 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-tron-mau-do-ma-vc115 Vớ Tất Nữ Trơn Màu Đỏ - Mã VC115 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Đỏ Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018356074 1018356074 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc115__1__grande.jpg VC115 Khăn Phụ Kiện VC115 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Tam Giác Cam Nền Be Viền Màu Đen - Mã VC111 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-tam-giac-cam-nen-be-vien-mau-den-ma-vc111 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Tam Giác Cam Nền Be Viền Màu Đen - Mã VC111 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ dài -Màu: Be Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018356070 1018356070 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc111__2__grande.jpg VC111 Khăn Phụ Kiện VC111 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Viền Be Màu Xanh Lá - Mã VC110 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-vien-be-mau-xanh-la-ma-vc110 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Viền Be Màu Xanh Lá - Mã VC110 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ dài -Màu: xanh lá đậm Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018356068 1018356068 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc110_grande.jpg VC110 Khăn Phụ Kiện VC110 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Viền Be Màu Xanh Dương - Mã VC109 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-vien-be-mau-xanh-duong-ma-vc109 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Viền Be Màu Xanh Dương - Mã VC109 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ dài -Màu: xanh dương Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018356067 1018356067 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc109_grande.jpg VC109 Khăn Phụ Kiện VC109 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Viền Be Màu Cam - Mã VC107 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-vien-be-mau-cam-ma-vc107 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Viền Be Màu Cam - Mã VC107 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ dài -Màu: Cam Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018356065 1018356065 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc107__3__grande.jpg VC107 Khăn Phụ Kiện VC107 Vớ Vớ Tất Nữ Sọc Ombre Xanh Lá - Mã VC104 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-soc-ombre-xanh-la-ma-vc104 Vớ Tất Nữ Sọc Ombre Xanh Lá - Mã VC104 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: vớ ngắn -Màu: xanh lá Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018356062 1018356062 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc104_grande.jpg VC104 Khăn Phụ Kiện VC104 Vớ Vớ Tất Nữ Gợn Sóng Đỏ, Hồng Nền Màu Trắng - Mã VC116 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-gon-song-do-hong-nen-mau-trang-ma-vc116 Vớ Tất Nữ Gợn Sóng Đỏ, Hồng Nền Màu Trắng - Mã VC116 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ dài -Màu: nhiều màu Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018356075 1018356075 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc116__3__grande.jpg VC116 Khăn Phụ Kiện VC116 Vớ Vớ Tất Nữ Sọc Trắng Đỏ, Xanh Lá - Mã VC114 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-soc-trang-do-xanh-la-ma-vc114 Vớ Tất Nữ Sọc Trắng Đỏ, Xanh Lá - Mã VC114 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: nhiều màu Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018356073 1018356073 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc114_grande.jpg VC114 Khăn Phụ Kiện VC114 Vớ Vớ Tất Nữ Sọc Trắng Đỏ, Xanh Đen - Mã VC113 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-soc-trang-do-xanh-den-ma-vc113 Vớ Tất Nữ Sọc Trắng Đỏ, Xanh Đen - Mã VC113 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ dài -Màu: nhiều màu Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018356072 1018356072 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc113__4__grande.jpg VC113 Khăn Phụ Kiện VC113 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Ngôi Sao Đen Nền Màu Be - Mã VC112 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-ngoi-sao-den-nen-mau-be-ma-vc112 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Ngôi Sao Đen Nền Màu Be - Mã VC112 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ dài -Màu: Be Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018356071 1018356071 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc112_grande.jpg VC112 Khăn Phụ Kiện VC112 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Viền Cam Màu Vàng - Mã VC108 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-vien-cam-mau-vang-ma-vc108 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Viền Cam Màu Vàng - Mã VC108 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ dài -Màu: Vàng Nghệ Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018356066 1018356066 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc108__3__grande.jpg VC108 Khăn Phụ Kiện VC108 Vớ Vớ Tất Nữ Cổ Cao Viền Be Màu Đỏ Đô - Mã VC106 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-co-cao-vien-be-mau-do-do-ma-vc106 Vớ Tất Nữ Cổ Cao Viền Be Màu Đỏ Đô - Mã VC106 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ dài -Màu: đỏ đô Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018356064 1018356064 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc106__2__grande.jpg VC106 Khăn Phụ Kiện VC106 Vớ Vớ Tất Nữ Sọc Ombre Nâu, Be - Mã VC105 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-soc-ombre-nau-be-ma-vc105 Vớ Tất Nữ Sọc Ombre Nâu, Be - Mã VC105 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Nhiều màu Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018356063 1018356063 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc105_grande.jpg VC105 Khăn Phụ Kiện VC105 Vớ Vớ Tất Nữ Sọc Ombre Xanh Dương - Mã VC103 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-soc-ombre-xanh-duong-ma-vc103 Vớ Tất Nữ Sọc Ombre Xanh Dương - Mã VC103 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: xanh dương Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018356061 1018356061 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc103__4__grande.jpg VC103 Khăn Phụ Kiện VC103 Vớ Vớ Tất Nữ Màu Trắng Trơn Điểm Xanh Dương - Mã VC102 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-mau-trang-tron-diem-xanh-duong-ma-vc102 Vớ Tất Nữ Màu Trắng Trơn Điểm Xanh Dương - Mã VC102 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Trắng trơn Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018356060 1018356060 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc102_grande.jpg VC102 Khăn Phụ Kiện VC102 Vớ Bông Tai Form Lớn Quả Cầu Phối Tua Rua Màu Vàng - Mã BT760 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-qua-cau-phoi-tua-rua-mau-vang-ma-bt760 Bông Tai Form Lớn Quả Cầu Phối Tua Rua Màu Vàng - Mã BT760 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Quả Cầu Phối Tua Rua                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345923 1018345923 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt760_grande.jpg BT760 Khăn Phụ Kiện BT760 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Vòng Hoa Trắng, Hồng - Mã BT759 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-vong-hoa-trang-hong-ma-bt759 Bông Tai Form Lớn Vòng Hoa Trắng, Hồng - Mã BT759 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Vòng Hoa Trắng, Hồng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345922 1018345922 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt759_grande.jpg BT759 Khăn Phụ Kiện BT759 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Quả Cầu Phối Tam Giác Mạ Vàng - Mã BT758 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-qua-cau-phoi-tam-giac-ma-vang-ma-bt758 Bông Tai Form Lớn Quả Cầu Phối Tam Giác Mạ Vàng - Mã BT758 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Quả Cầu Phối Tam Giác Mạ Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345921 1018345921 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt758_grande.jpg BT758 Khăn Phụ Kiện BT758 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Đuôi Pha Lê Mạ Vàng - Mã BT757 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-duoi-pha-le-ma-vang-ma-bt757 Bông Tai Form Lớn Đuôi Pha Lê Mạ Vàng - Mã BT757 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Đuôi Pha Lê Mạ Vàng                   Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345920 1018345920 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt757__6__grande.jpg BT757 Khăn Phụ Kiện BT757 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Vòng Tròn Phối Hình Chữ Nhật Mạ Bạc - Mã BT755 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-vong-tron-phoi-hinh-chu-nhat-ma-bac-ma-bt755 Bông Tai Form Lớn Vòng Tròn Phối Hình Chữ Nhật Mạ Bạc - Mã BT755 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Vòng Tròn Phối Hình Chữ Nhật Mạ Bạc                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345918 1018345918 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt755__4__grande.jpg BT755 Khăn Phụ Kiện BT755 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Vòng Tròn Phối Hình Chữ Nhật Mạ Vàng - Mã BT754 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-vong-tron-phoi-hinh-chu-nhat-ma-vang-ma-bt754 Bông Tai Form Lớn Vòng Tròn Phối Hình Chữ Nhật Mạ Vàng - Mã BT754 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Vòng Tròn Phối Hình Chữ Nhật - Màu: Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345917 1018345917 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt754__6__grande.jpg BT754 Khăn Phụ Kiện BT754 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Hai Hình Tròn Mạ Vàng - Mã BT750 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-hai-hinh-tron-ma-vang-ma-bt750 Bông Tai Form Lớn Hai Hình Tròn Mạ Vàng - Mã BT750 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Hai Hình Tròn - Màu: Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345912 1018345912 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt750_grande.jpg BT750 Khăn Phụ Kiện BT750 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Phối Đuôi Quả Cầu Màu Vàng - Mã BT749 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-phoi-duoi-qua-cau-mau-vang-ma-bt749 Bông Tai Form Lớn Phối Đuôi Quả Cầu Màu Vàng - Mã BT749 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Phối Đuôi Quả Cầu - Màu: Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345911 1018345911 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt749__4__grande.jpg BT749 Khăn Phụ Kiện BT749 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Ô Vuông Kim Tuyến Mạ Vàng - Mã BT747 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-o-vuong-kim-tuyen-ma-vang-ma-bt747 Bông Tai Form Lớn Ô Vuông Kim Tuyến Mạ Vàng - Mã BT747 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Ô Vuông Kim Tuyến - Màu: Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345909 1018345909 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt747__4__grande.jpg BT747 Khăn Phụ Kiện BT747 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Thanh Tròn Phối Đá Tím - Mã BT746 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-thanh-tron-phoi-da-tim-ma-bt746 Bông Tai Form Lớn Thanh Tròn Phối Đá Tím - Mã BT746 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Thanh Tròn - Màu: Tím                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345908 1018345908 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt746__5__grande.jpg BT746 Khăn Phụ Kiện BT746 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Quả Cầu Phối Đuôi Tua Rua Đen - Mã BT745 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-qua-cau-phoi-duoi-tua-rua-den-ma-bt745 Bông Tai Form Lớn Quả Cầu Phối Đuôi Tua Rua Đen - Mã BT745 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Quả Cầu Phối Đuôi Tua Rua - Màu: Đen                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345907 1018345907 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt745_grande.jpg BT745 Khăn Phụ Kiện BT745 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Thanh Kim Loại Gơn Sóng Phối Quả Cầu - Mã BT744 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-thanh-kim-loai-gon-song-phoi-qua-cau-ma-bt744 Bông Tai Form Lớn Thanh Kim Loại Gơn Sóng Phối Quả Cầu - Mã BT744 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Thanh Kim Loại Gơn Sóng - Màu: Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345906 1018345906 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt744_grande.jpg BT744 Khăn Phụ Kiện BT744 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Hình Tròn Phối Chim Hạc Mạ Vàng - Mã BT742 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-hinh-tron-phoi-chim-hac-ma-vang-ma-bt742 Bông Tai Form Lớn Hình Tròn Phối Chim Hạc Mạ Vàng - Mã BT742 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Hình Tròn - Màu: Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345904 1018345904 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt742_grande.jpg BT742 Khăn Phụ Kiện BT742 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Ngôi Sao Phối Thanh Ngọc Trai Màu Vàng - Mã BT740 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-ngoi-sao-phoi-thanh-ngoc-trai-mau-vang-ma-bt740 Bông Tai Form Lớn Ngôi Sao Phối Thanh Ngọc Trai Màu Vàng - Mã BT740 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Ngôi Sao Phối Thanh Ngọc Trai - Màu: Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345902 1018345902 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt740_grande.jpg BT740 Khăn Phụ Kiện BT740 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Ngọc Trai Phối Tam Giác Bạc Đính Hạt Pha Lê - Mã BT737 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-ngoc-trai-phoi-tam-giac-bac-dinh-hat-pha-le-ma-bt737 Bông Tai Form Lớn Ngọc Trai Phối Tam Giác Bạc Đính Hạt Pha Lê - Mã BT737 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Ngọc Trai Phối Tam Giá - Màu: Bạc                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345899 1018345899 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt737__1__grande.jpg BT737 Khăn Phụ Kiện BT737 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Ngọc Trai Phối Vòng Tròn Màu Bạc - Mã BT735 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-ngoc-trai-phoi-vong-tron-mau-bac-ma-bt735 Bông Tai Form Lớn Ngọc Trai Phối Vòng Tròn Màu Bạc - Mã BT735 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Ngọc Trai Phối Vòng Tròn - Màu: Bạc                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345897 1018345897 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt735__3__grande.jpg BT735 Khăn Phụ Kiện BT735 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Họa Mi Phối Đá Tròn Màu Tím - Mã BT734 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-hoa-mi-phoi-da-tron-mau-tim-ma-bt734 Bông Tai Form Lớn Họa Mi Phối Đá Tròn Màu Tím - Mã BT734 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Họa Mi Phối Đá Tròn - Màu: Tím                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345896 1018345896 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt734__4__grande.jpg BT734 Khăn Phụ Kiện BT734 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Vòng Tròn Phối Gỗ Màu Nâu - Mã BT731 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-vong-tron-phoi-go-mau-nau-ma-bt731 Bông Tai Form Lớn Vòng Tròn Phối Gỗ Màu Nâu - Mã BT731 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Vòng Tròn Phối Gỗ - Màu: Nâu                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345893 1018345893 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt731__5__grande.jpg BT731 Khăn Phụ Kiện BT731 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Thanh Kim Loại Phối Quả Cầu Màu Xanh - Mã BT730 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-thanh-kim-loai-phoi-qua-cau-mau-xanh-ma-bt730 Bông Tai Form Lớn Thanh Kim Loại Phối Quả Cầu Màu Xanh - Mã BT730 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Thanh Kim Loại Phối Quả Cầu - Màu: Xanh                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345892 1018345892 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt730__1__grande.jpg BT730 Khăn Phụ Kiện BT730 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Hình Tròn Đính Dây Da Xanh - Mã BT727 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-hinh-tron-dinh-day-da-xanh-ma-bt727 Bông Tai Form Lớn Hình Tròn Đính Dây Da Xanh - Mã BT727 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Hình Tròn - Màu: Xanh                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345889 1018345889 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt727__1__grande.jpg BT727 Khăn Phụ Kiện BT727 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Chùm Đá Phối Ngọc Trai - Mã BT761 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-chum-da-phoi-ngoc-trai-ma-bt761 Bông Tai Form Lớn Chùm Đá Phối Ngọc Trai - Mã BT761 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Chùm Đá - Màu: Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345924 1018345924 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt761__1__grande.jpg BT761 Khăn Phụ Kiện BT761 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Đuôi Pha Lê Mạ Bạc - Mã BT756 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-duoi-pha-le-ma-bac-ma-bt756 Bông Tai Form Lớn Đuôi Pha Lê Mạ Bạc - Mã BT756 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Đuôi Pha Lê Mạ Bạc                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345919 1018345919 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt756__3__grande.jpg BT756 Khăn Phụ Kiện BT756 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Ngôi Sao Phối Vòng Tròn Cói Mạ Vàng - Mã BT753 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-ngoi-sao-phoi-vong-tron-coi-ma-vang-ma-bt753 Bông Tai Form Lớn Ngôi Sao Phối Vòng Tròn Cói Mạ Vàng - Mã BT753 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Ngôi Sao Phối Vòng Tròn Cói Mạ Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345916 1018345916 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt753_grande.jpg BT753 Khăn Phụ Kiện BT753 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Phối Hoa Lớn Bé Mạ Vàng - Mã BT752 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-phoi-hoa-lon-be-ma-vang-ma-bt752 Bông Tai Form Lớn Phối Hoa Lớn Bé Mạ Vàng - Mã BT752 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Phối Hoa Lớn - Màu: Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345914 1018345914 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt752__10__grande.jpg BT752 Khăn Phụ Kiện BT752 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Giọt Nước Phối Ngọc Trai Màu Vàng - Mã BT751 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-giot-nuoc-phoi-ngoc-trai-mau-vang-ma-bt751 Bông Tai Form Lớn Giọt Nước Phối Ngọc Trai Màu Vàng - Mã BT751 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Lớn Giọt Nước Phối Ngọc Trai Màu Vàng              Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345913 1018345913 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt751__7__grande.jpg BT751 Khăn Phụ Kiện BT751 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Ô Vuông Kim Tuyến Mạ Bạc - Mã BT748 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-o-vuong-kim-tuyen-ma-bac-ma-bt748 Bông Tai Form Lớn Ô Vuông Kim Tuyến Mạ Bạc - Mã BT748 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form lớn vòng chuỗi nơ đen - Màu: Trắng, đen                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345910 1018345910 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt748_grande.jpg BT748 Khăn Phụ Kiện BT748 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Quả Cầu Phối Đuôi Trăng Sao - Mã BT743 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-qua-cau-phoi-duoi-trang-sao-ma-bt743 Bông Tai Form Lớn Quả Cầu Phối Đuôi Trăng Sao - Mã BT743 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Quả Cầu - Màu: Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345905 1018345905 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt743__2__grande.jpg BT743 Khăn Phụ Kiện BT743 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Hình Vuông Phối Chim Hạc Mạ Vàng - Mã BT741 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-hinh-vuong-phoi-chim-hac-ma-vang-ma-bt741 Bông Tai Form Lớn Hình Vuông Phối Chim Hạc Mạ Vàng - Mã BT741 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Hình Vuông Phối - Màu: Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345903 1018345903 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt741__1__grande.jpg BT741 Khăn Phụ Kiện BT741 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Ngôi Sao Phối Thanh Ngọc Trai Màu Bạc - Mã BT739 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-ngoi-sao-phoi-thanh-ngoc-trai-mau-bac-ma-bt739 Bông Tai Form Lớn Ngôi Sao Phối Thanh Ngọc Trai Màu Bạc - Mã BT739 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Ngôi Sao Phối Thanh Ngọc Trai - Màu: Bạc                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345901 1018345901 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt739__4__grande.jpg BT739 Khăn Phụ Kiện BT739 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Ngọc Trai Phối Tam Giác Bạc Đính Hạt Pha Lê - Mã BT738 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-ngoc-trai-phoi-tam-giac-bac-dinh-hat-pha-le-ma-bt738 Bông Tai Form Lớn Ngọc Trai Phối Tam Giác Bạc Đính Hạt Pha Lê - Mã BT738 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Ngọc Trai Phối Tam Giác - Màu: Bạc                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345900 1018345900 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt738_grande.jpg BT738 Khăn Phụ Kiện BT738 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Ngọc Trai Phối Vòng Tròn Màu Vàng - Mã BT736 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-ngoc-trai-phoi-vong-tron-mau-vang-ma-bt736 Bông Tai Form Lớn Ngọc Trai Phối Vòng Tròn Màu Vàng - Mã BT736 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form lớn vòng tròn - Màu: Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345898 1018345898 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt736_grande.jpg BT736 Khăn Phụ Kiện BT736 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Thanh Kim Loại Đính Dây Da Đỏ - Mã BT733 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-thanh-kim-loai-dinh-day-da-do-ma-bt733 Bông Tai Form Lớn Thanh Kim Loại Đính Dây Da Đỏ - Mã BT733 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Thanh Kim Loại - Màu: Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345895 1018345895 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt733__2__grande.jpg BT733 Khăn Phụ Kiện BT733 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Tam Giác Phối Gỗ Màu Nâu - Mã BT732 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-tam-giac-phoi-go-mau-nau-ma-bt732 Bông Tai Form Lớn Tam Giác Phối Gỗ Màu Nâu - Mã BT732 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Tam Giác Phối Gỗ - Màu: Nâu                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345894 1018345894 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt732__3__grande.jpg BT732 Khăn Phụ Kiện BT732 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Vòng Tròn Phối Quả Cầu Màu Xanh - Mã BT729 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-vong-tron-phoi-qua-cau-mau-xanh-ma-bt729 Bông Tai Form Lớn Vòng Tròn Phối Quả Cầu Màu Xanh - Mã BT729 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Vòng Tròn Phối Quả Cầu - Màu: Xanh                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345891 1018345891 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt729_grande.jpg BT729 Khăn Phụ Kiện BT729 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Tâm Giác Đính Đá Màu Cam - Mã BT728 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-tam-giac-dinh-da-mau-cam-ma-bt728 Bông Tai Form Lớn Tâm Giác Đính Đá Màu Cam - Mã BT728 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Tâm Giác Đính Đá - Màu: Cam                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345890 1018345890 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt728_grande.jpg BT728 Khăn Phụ Kiện BT728 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Hình Tròn Đính Dây Da Đỏ - Mã BT726 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-hinh-tron-dinh-day-da-do-ma-bt726 Bông Tai Form Lớn Hình Tròn Đính Dây Da Đỏ - Mã BT726 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Hình Tròn Đính Dây Da - Màu: Đỏ                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018345888 1018345888 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt726_grande.jpg BT726 Khăn Phụ Kiện BT726 Khăn Quàng Cổ Cài Tóc Sọc Hồng Tím, Xanh Da Trời, Trắng - Mã CT304 https://khanphukien.com/products/cai-toc-soc-hong-xanh-da-troi-trang-ma-ct304 Cài Tóc Sọc Hồng Tím, Xanh Da Trời, Trắng - Mã CT304 Default Title - Size: Free- Chất liệu: Gọng nhựa, vải- Màu: Nhiều màuMô tả sản phẩm: - Thiết kế phối hai màu tạo sự mới lạ, khác biệt- Thiết kế và màu sắc đơn giản nhưng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau và cũng không kém phần nổi bậtSử dụng và phối đồ: - Kiểu dáng tinh tế có thể phối hợp với nhiều trang phục khác nhau- Sản phẩm được thiết kế đơn giản, gia công đẹp mắt- Phù hợp với những buổi tiệc sáng trọng hay nhiều môi trường khác nhau: đi chơi, du lịch,.. 1018295553 1018295553 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/ct304_grande.jpg CT304 Khăn Phụ Kiện CT304 Cài Tóc Cài Tóc Sọc Trắng, Vàng Nền Màu Xanh Lá - Mã CT302 https://khanphukien.com/products/cai-toc-soc-trang-vang-nen-mau-xanh-la-ma-ct302 Cài Tóc Sọc Trắng, Vàng Nền Màu Xanh Lá - Mã CT302 Default Title - Size: Free- Chất liệu: Gọng nhựa, vải- Màu: Xanh láMô tả sản phẩm: - Thiết kế phối hai màu tạo sự mới lạ, khác biệt- Thiết kế và màu sắc đơn giản nhưng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau và cũng không kém phần nổi bậtSử dụng và phối đồ: - Kiểu dáng tinh tế có thể phối hợp với nhiều trang phục khác nhau- Sản phẩm được thiết kế đơn giản, gia công đẹp mắt- Phù hợp với những buổi tiệc sáng trọng hay nhiều môi trường khác nhau: đi chơi, du lịch,.. 1018295551 1018295551 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/ct302_grande.jpg CT302 Khăn Phụ Kiện CT302 Cài Tóc Cài Tóc Sọc Trắng Nền Màu Đen, Vàng - Mã CT301 https://khanphukien.com/products/cai-toc-soc-trang-nen-mau-den-vang-ma-ct301 Cài Tóc Sọc Trắng Nền Màu Đen, Vàng - Mã CT301 Default Title - Size: Free- Chất liệu: Gọng nhựa, vải- Màu: Đen, VàngMô tả sản phẩm: - Thiết kế phối hai màu tạo sự mới lạ, khác biệt- Thiết kế và màu sắc đơn giản nhưng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau và cũng không kém phần nổi bậtSử dụng và phối đồ: - Kiểu dáng tinh tế có thể phối hợp với nhiều trang phục khác nhau- Sản phẩm được thiết kế đơn giản, gia công đẹp mắt- Phù hợp với những buổi tiệc sáng trọng hay nhiều môi trường khác nhau: đi chơi, du lịch,.. 1018295550 1018295550 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/ct301_grande.jpg CT301 Khăn Phụ Kiện CT301 Cài Tóc Cài Tóc Họa Tiết Tam Giác Nhiều Màu Nền Màu Đỏ Đô - Mã CT299 https://khanphukien.com/products/cai-toc-hoa-tiet-tam-giac-nhieu-mau-nen-mau-do-do-ma-ct299 Cài Tóc Họa Tiết Tam Giác Nhiều Màu Nền Màu Đỏ Đô - Mã CT299 Default Title - Size: Free- Chất liệu: Gọng nhựa, vải- Màu: Màu Đỏ Đô Mô tả sản phẩm: - Thiết kế phối hai màu tạo sự mới lạ, khác biệt- Thiết kế và màu sắc đơn giản nhưng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau và cũng không kém phần nổi bậtSử dụng và phối đồ: - Kiểu dáng tinh tế có thể phối hợp với nhiều trang phục khác nhau- Sản phẩm được thiết kế đơn giản, gia công đẹp mắt- Phù hợp với những buổi tiệc sáng trọng hay nhiều môi trường khác nhau: đi chơi, du lịch,.. 1018295547 1018295547 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/ct299_grande.jpg CT299 Khăn Phụ Kiện CT299 Cài Tóc Vớ Tất Nữ Sọc Màu Vàng Đậm Điểm Xanh Lá - Mã VC101 https://khanphukien.com/products/vo-tat-nu-soc-mau-vang-dam-diem-xanh-la-ma-vc101 Vớ Tất Nữ Sọc Màu Vàng Đậm Điểm Xanh Lá - Mã VC101 Default Title -Size: Free size -Chất liệu: Cotton -Đặc điểm: Vớ ngắn -Màu: Vàng Nghệ Mô tả sản phẩm: Thiết kế đơn giản, màu sắc đa dạng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Chất liệu từ cotton/len, thấm hút mồ hôi tốt, giữ nhiệt và làm ấm bàn chân Thích hợp kết hợp với các loại giày: sneaker, booth, training, sandal,.. 1018295556 1018295556 new 35,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/vc101__1__grande.jpg VC101 Khăn Phụ Kiện VC101 Vớ Cài Tóc Sọc Xanh Dương, Cam, Be - Mã CT306 https://khanphukien.com/products/cai-toc-soc-xanh-cam-trang-ma-ct306 Cài Tóc Sọc Xanh Dương, Cam, Be - Mã CT306 Default Title - Size: Free- Chất liệu: Gọng nhựa, vải- Màu: Nhiều màuMô tả sản phẩm: - Thiết kế phối hai màu tạo sự mới lạ, khác biệt- Thiết kế và màu sắc đơn giản nhưng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau và cũng không kém phần nổi bậtSử dụng và phối đồ: - Kiểu dáng tinh tế có thể phối hợp với nhiều trang phục khác nhau- Sản phẩm được thiết kế đơn giản, gia công đẹp mắt- Phù hợp với những buổi tiệc sáng trọng hay nhiều môi trường khác nhau: đi chơi, du lịch,.. 1018295555 1018295555 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/ct306_grande.jpg CT306 Khăn Phụ Kiện CT306 Cài Tóc Cài Tóc Sọc Nâu, Be, Xanh Lá Nhạt - Mã CT305 https://khanphukien.com/products/cai-toc-soc-nau-be-xanh-nhat-ma-ct305 Cài Tóc Sọc Nâu, Be, Xanh Lá Nhạt - Mã CT305 Default Title - Size: Free- Chất liệu: Gọng nhựa, vải- Màu: Nhiều màuMô tả sản phẩm: - Thiết kế phối hai màu tạo sự mới lạ, khác biệt- Thiết kế và màu sắc đơn giản nhưng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau và cũng không kém phần nổi bậtSử dụng và phối đồ: - Kiểu dáng tinh tế có thể phối hợp với nhiều trang phục khác nhau- Sản phẩm được thiết kế đơn giản, gia công đẹp mắt- Phù hợp với những buổi tiệc sáng trọng hay nhiều môi trường khác nhau: đi chơi, du lịch,.. 1018295554 1018295554 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/ct305_grande.jpg CT305 Khăn Phụ Kiện CT305 Cài Tóc Cài Tóc Sọc Đen Nền Màu Trắng Đen - Mã CT303 https://khanphukien.com/products/cai-toc-soc-den-nen-mau-trang-den-ma-ct303 Cài Tóc Sọc Đen Nền Màu Trắng Đen - Mã CT303 Default Title - Size: Free- Chất liệu: Gọng nhựa, vải- Màu: Trắng ĐenMô tả sản phẩm: - Thiết kế phối hai màu tạo sự mới lạ, khác biệt- Thiết kế và màu sắc đơn giản nhưng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau và cũng không kém phần nổi bậtSử dụng và phối đồ: - Kiểu dáng tinh tế có thể phối hợp với nhiều trang phục khác nhau- Sản phẩm được thiết kế đơn giản, gia công đẹp mắt- Phù hợp với những buổi tiệc sáng trọng hay nhiều môi trường khác nhau: đi chơi, du lịch,.. 1018295552 1018295552 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/ct303_grande.jpg CT303 Khăn Phụ Kiện CT303 Cài Tóc Cài Tóc Họa Tiết Tam Giác Nhiều Màu Nền Màu Xanh - Mã CT300 https://khanphukien.com/products/cai-toc-hoa-tiet-tam-giac-nhieu-mau-nen-mau-xanh-ma-ct300 Cài Tóc Họa Tiết Tam Giác Nhiều Màu Nền Màu Xanh - Mã CT300 Default Title - Size: Free- Chất liệu: Gọng nhựa, vải- Màu: Nhiều màuMô tả sản phẩm: - Thiết kế phối hai màu tạo sự mới lạ, khác biệt- Thiết kế và màu sắc đơn giản nhưng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau và cũng không kém phần nổi bậtSử dụng và phối đồ: - Kiểu dáng tinh tế có thể phối hợp với nhiều trang phục khác nhau- Sản phẩm được thiết kế đơn giản, gia công đẹp mắt- Phù hợp với những buổi tiệc sáng trọng hay nhiều môi trường khác nhau: đi chơi, du lịch,.. 1018295548 1018295548 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/ct300_grande.jpg CT300 Khăn Phụ Kiện CT300 Cài Tóc Cài Tóc Họa Tiết Tam Giác Vàng Nền Màu Cam Đất - Mã CT298 https://khanphukien.com/products/cai-toc-hoa-tiet-tam-giac-vang-nen-mau-cam-dat-ma-ct298 Cài Tóc Họa Tiết Tam Giác Vàng Nền Màu Cam Đất - Mã CT298 Default Title - Size: Free- Chất liệu: Gọng nhựa, vải- Màu: Cam đấtMô tả sản phẩm: - Thiết kế phối hai màu tạo sự mới lạ, khác biệt- Thiết kế và màu sắc đơn giản nhưng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau và cũng không kém phần nổi bậtSử dụng và phối đồ: - Kiểu dáng tinh tế có thể phối hợp với nhiều trang phục khác nhau- Sản phẩm được thiết kế đơn giản, gia công đẹp mắt- Phù hợp với những buổi tiệc sáng trọng hay nhiều môi trường khác nhau: đi chơi, du lịch,.. 1018295545 1018295545 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/ct298_grande.jpg CT298 Khăn Phụ Kiện CT298 Cài Tóc Cài Tóc Họa Tiết Tam Giác Vàng Nền Màu Xanh Rêu - Mã CT297 https://khanphukien.com/products/cai-toc-hoa-tiet-tam-giac-vang-nen-mau-xanh-reu-ma-ct297 Cài Tóc Họa Tiết Tam Giác Vàng Nền Màu Xanh Rêu - Mã CT297 Default Title - Size: Free- Chất liệu: Gọng nhựa, vải- Màu: Xanh rêuMô tả sản phẩm: - Thiết kế phối hai màu tạo sự mới lạ, khác biệt- Thiết kế và màu sắc đơn giản nhưng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau và cũng không kém phần nổi bậtSử dụng và phối đồ: - Kiểu dáng tinh tế có thể phối hợp với nhiều trang phục khác nhau- Sản phẩm được thiết kế đơn giản, gia công đẹp mắt- Phù hợp với những buổi tiệc sáng trọng hay nhiều môi trường khác nhau: đi chơi, du lịch,.. 1018295544 1018295544 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/ct297_grande.jpg CT297 Khăn Phụ Kiện CT297 Cài Tóc Cài Tóc Thun Trơn Bảng To Màu Vàng - Mã CT296 https://khanphukien.com/products/cai-toc-thun-tron-bang-to-mau-vang-ma-ct296 Cài Tóc Thun Trơn Bảng To Màu Vàng - Mã CT296 Default Title - Size: Free- Chất liệu: Gọng nhựa, vải- Màu: VàngMô tả sản phẩm: - Thiết kế phối hai màu tạo sự mới lạ, khác biệt- Thiết kế và màu sắc đơn giản nhưng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau và cũng không kém phần nổi bậtSử dụng và phối đồ: - Kiểu dáng tinh tế có thể phối hợp với nhiều trang phục khác nhau- Sản phẩm được thiết kế đơn giản, gia công đẹp mắt- Phù hợp với những buổi tiệc sáng trọng hay nhiều môi trường khác nhau: đi chơi, du lịch,.. 1018295543 1018295543 new 65,000 out of stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/ct296__1__grande.jpg CT296 Khăn Phụ Kiện CT296 Cài Tóc Cài Tóc Thun Trơn Bảng To Màu Xanh Lá Đậm - Mã CT295 https://khanphukien.com/products/cai-toc-thun-tron-bang-to-mau-xanh-la-dam-ma-ct295 Cài Tóc Thun Trơn Bảng To Màu Xanh Lá Đậm - Mã CT295 Default Title - Size: Free- Chất liệu: Gọng nhựa, vải- Màu: Xanh Lá Đậm Mô tả sản phẩm: - Thiết kế phối hai màu tạo sự mới lạ, khác biệt- Thiết kế và màu sắc đơn giản nhưng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau và cũng không kém phần nổi bậtSử dụng và phối đồ: - Kiểu dáng tinh tế có thể phối hợp với nhiều trang phục khác nhau- Sản phẩm được thiết kế đơn giản, gia công đẹp mắt- Phù hợp với những buổi tiệc sáng trọng hay nhiều môi trường khác nhau: đi chơi, du lịch,.. 1018295540 1018295540 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/ct295_grande.jpg CT295 Khăn Phụ Kiện CT295 Cài Tóc Khăn Choàng Cổ Cotton Họa Tiết Nhiều Màu Đỏ, Đen Nền Màu Trắng - Cotton Viscose - 180x90cm - Mã KC187 https://khanphukien.com/products/khan-choang-co-cotton-hoa-tiet-nhieu-mau-do-den-nen-mau-trang-cotton-viscose-180x90cm-ma-kc187 Khăn Choàng Cổ Cotton Họa Tiết Nhiều Màu Đỏ, Đen Nền Màu Trắng - Cotton Viscose - 180x90cm - Mã KC187 Default Title Size: 90x180cmChất liệu: Cotton ViscoseĐặc điểm: Mới 100%Màu: Nhiều màu Mô tả sản phẩm: - Khăn được thiết kế với họa tiết cầu kỳ nhưng cũng không kém phần sang trọng - Màu sắc đa dạng, tinh tế, lôi cuốn- Chất liệu Cotton Viscose thấm hút mồ hôi, giảm nhiệt và làm mát cơ thể tốt. Sử dụng và phối đồ: - Thích hợp làm phụ kiện cho các môi trường: công sở, che nắng, giữ ấm, du lịch, đi biển,...- Một phụ kiện không thể thiếu nếu bạn có ý định đi phượt, đi biển,... 1018295539 1018295539 new 215,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/kc187__1__grande.jpg KC187 Khăn Phụ Kiện KC187 Khăn Quàng Cổ Bông Tai Form Lớn Phối Màu Đen, Xám Mạ Vàng - Mã BT682 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-phoi-mau-den-xam-ma-vang-ma-bt682-1 Bông Tai Form Lớn Phối Màu Đen, Xám Mạ Vàng - Mã BT682 Default Title - Size: Freesize- Chất liệu: Hợp kim nhẹ- Đặc điểm: Form lớn  Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái- Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn- Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục.- Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018249153 1018249153 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt682_grande.jpg BT682 Khăn Phụ Kiện BT682 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Giọt Nước Kèm Dãy Dài Đính Đá Mạ Bạc - Mã BT722 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-giot-nuoc-kem-day-dai-dinh-da-ma-bac-ma-bt722 Bông Tai Form Lớn Giọt Nước Kèm Dãy Dài Đính Đá Mạ Bạc - Mã BT722 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Giọt Nước Kèm Dãy Dài Đính Đá - Màu: Bạc                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018244716 1018244716 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt722__3__grande.jpg BT722 Khăn Phụ Kiện BT722 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Tam Giác Lớn Bé Mạ Bạc - Mã BT720 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-tam-giac-lon-be-ma-bac-ma-bt720 Bông Tai Form Lớn Tam Giác Lớn Bé Mạ Bạc - Mã BT720 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form lớn Tam Giác - Màu: Bạc     Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018244714 1018244714 new 65,000 out of stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt720__2__grande.jpg BT720 Khăn Phụ Kiện BT720 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Ngọc Trai Đuôi Ngôi Sao Mạ Bạc - Mã BT718 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-ngoc-trai-duoi-ngoi-sao-ma-bac-ma-bt718 Bông Tai Form Lớn Ngọc Trai Đuôi Ngôi Sao Mạ Bạc - Mã BT718 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Ngọc Trai Đuôi Ngôi Sao - Màu: Bạc                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018244712 1018244712 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt718_grande.jpg BT718 Khăn Phụ Kiện BT718 Bông Tai Bông Tai Form Bé Vòng Gỗ Màu Xanh, Hồng - Mã BT716 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-be-vong-go-mau-xanh-hong-ma-bt716 Bông Tai Form Bé Vòng Gỗ Màu Xanh, Hồng - Mã BT716 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Bé Vòng Gỗ - Màu: Xanh, Hồng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018244710 1018244710 new 65,000 out of stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt716__3__grande.jpg BT716 Khăn Phụ Kiện BT716 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Vòng Tròn Phối Đuôi Kim Loại Mạ Vàng - Mã BT712 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-vong-tron-phoi-duoi-kim-loai-ma-vang-ma-bt712 Bông Tai Form Lớn Vòng Tròn Phối Đuôi Kim Loại Mạ Vàng - Mã BT712 Default Title - Size: Free- Chất liệu: Hợp kim nhẹ- Đặc điểm: Form Lớn Vòng Tròn Phối Đuôi Kim Loại - Màu: Vàng Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái- Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn- Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục.- Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018244706 1018244706 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt712_grande.jpg BT712 Khăn Phụ Kiện BT712 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Viên Đá Kèm Đuôi Dãy Ô Vuông Mạ Vàng - Mã BT711 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-vien-da-kem-duoi-day-o-vuong-ma-vang-ma-bt711 Bông Tai Form Lớn Viên Đá Kèm Đuôi Dãy Ô Vuông Mạ Vàng - Mã BT711 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Ô Vuông - Màu: Hồng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018244705 1018244705 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt711__2__grande.jpg BT711 Khăn Phụ Kiện BT711 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Phối Đuôi Ngọc Trai Mạ Vàng - Mã BT710 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-phoi-duoi-ngoc-trai-ma-vang-ma-bt710 Bông Tai Form Lớn Phối Đuôi Ngọc Trai Mạ Vàng - Mã BT710 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Phối Đuôi Ngọc Trai - Màu: Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018244704 1018244704 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt710_grande.jpg BT710 Khăn Phụ Kiện BT710 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Phối Hai Ngọc Trai Kèm Vòng Kim Loại Mạ Bạc - Mã BT708 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-phoi-hai-ngoc-trai-kem-vong-kim-loai-ma-bac-ma-bt708 Bông Tai Form Lớn Phối Hai Ngọc Trai Kèm Vòng Kim Loại Mạ Bạc - Mã BT708 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Phối Đuôi Ngọc Trai - Màu: Bạc                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018244702 1018244702 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt708_grande.jpg BT708 Khăn Phụ Kiện BT708 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Phối Hai Ngọc Trai Mạ Vàng - Mã BT707 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-phoi-hai-ngoc-trai-ma-vang-ma-bt707 Bông Tai Form Lớn Phối Hai Ngọc Trai Mạ Vàng - Mã BT707 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Phối Đuôi Ngọc Trai - Màu: Vàng                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018244701 1018244701 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt707_grande.jpg BT707 Khăn Phụ Kiện BT707 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Phối Hai Ngọc Trai Mạ Bạc - Mã BT706 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-phoi-hai-ngoc-trai-ma-bac-ma-bt706 Bông Tai Form Lớn Phối Hai Ngọc Trai Mạ Bạc - Mã BT706 Default Title - Size: Free - Chất liệu: Hợp kim nhẹ - Đặc điểm: Form Lớn Phối Đuôi Ngọc Trai - Màu: Bạc                             Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái - Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn - Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục. - Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018244700 1018244700 new 65,000 out of stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt706__2__grande.jpg BT706 Khăn Phụ Kiện BT706 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Phối Tua Rua Đen, Trắng - Mã BT699 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-phoi-tua-rua-den-trang-ma-bt699 Bông Tai Form Lớn Phối Tua Rua Đen, Trắng - Mã BT699 Default Title - Size: Free- Chất liệu: Hợp kim nhẹ- Đặc điểm: Form Lớn Phối Tua Rua - Màu: Đen, Trắng Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái- Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn- Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục.- Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018244693 1018244693 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt699_grande.jpg BT699 Khăn Phụ Kiện BT699 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Vòng Tròn Kèm Khối Cẩm Thạch Màu Xám Đen - Mã BT694 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-vong-tron-kem-khoi-cam-thach-mau-xam-den-ma-bt694 Bông Tai Form Lớn Vòng Tròn Kèm Khối Cẩm Thạch Màu Xám Đen - Mã BT694 Default Title - Size: Freesize- Chất liệu: Hợp kim nhẹ- Đặc điểm: Form Lớn Vòng Tròn Kèm Khối Cẩm Thạch Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái- Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn- Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục.- Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018244687 1018244687 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt694_grande.jpg BT694 Khăn Phụ Kiện BT694 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Vòng Tròn Kèm Khối Cẩm Thạch Màu Trắng Đục - Mã BT693 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-vong-tron-kem-khoi-cam-thach-mau-trang-duc-ma-bt693 Bông Tai Form Lớn Vòng Tròn Kèm Khối Cẩm Thạch Màu Trắng Đục - Mã BT693 Default Title - Size: Free- Chất liệu: Hợp kim nhẹ- Đặc điểm: Form Lớn Vòng Tròn Phối Đuôi Kim Loại - Màu: Vàng Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái- Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn- Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục.- Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018244686 1018244686 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt693_grande.jpg BT693 Khăn Phụ Kiện BT693 Bông Tai Bông Tai Form Lớn Vòng Tròn Kèm Khối Cẩm Thạch Màu Trắng Trong - Mã BT691 https://khanphukien.com/products/bong-tai-form-lon-vong-tron-kem-khoi-cam-thach-mau-trang-trong-ma-bt691 Bông Tai Form Lớn Vòng Tròn Kèm Khối Cẩm Thạch Màu Trắng Trong - Mã BT691 Default Title - Size: Free- Chất liệu: Hợp kim nhẹ- Đặc điểm: Form Lớn Vòng Tròn  - Màu: Trắng trong Mô tả sản phẩm: - Với các thiết kế từ sang trọng, trẻ trung đến thanh lịch, quý phái- Màu sắc được kết hợp tinh tế, giúp các nàng trông trẻ trung và xinh đẹp hơn- Đa dạng các mẫu mã và sản phẩm Sử dụng và phối đồ: - Là một trong những phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ, nó có thể kết hợp với mọi trang phục.- Hợp thời trang, có thể kết hợp thêm các phụ kiện đi kèm. - Thích hợp để đi chơi, dự tiệc, đi làm,.. 1018244684 1018244684 new 65,000 in stock http://product.hstatic.net/1000111569/product/bt691__4__grande.jpg BT691 Khăn Phụ Kiện BT691 Bông Tai